ПОКАНА

            Уважаеми родители на учениците от първи клас,

Ние, членовете на педагогическия екип на Средно училище „Васил Левски“, имаме удоволствието да Ви поканим на родитело-учителска среща на 08.09.2020 г. от 17,30 часа в двора на училището.

         Надяваме се на Вашето присъствие, за да можем заедно да обсъдим въпроси, засягащи обучението на Вашите/наши деца. Очакваме Вашите идеи и предложения за ползотворна съвместна дейност в името на доброто образование и възпитание на децата.

 С уважение,

МАРИАНА МАНЧЕВА

Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Карлово