СУ „Васил Левски“ – Карлово става част от Програмата за посланици на Европейския парламент

Целта на Програмата за училища посланици на Европейския парламент е най-мащабната по рода си платформа, целяща да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

В началото на учебната 2018/2019 година на конкурсен принцип са избрани нови 40 училища от цяла България, които да бъдат включени в инициативата. Разгледаните кандидатури са над 100 и са от почти всички области в България. Основните критерии при подбора са мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни в работата на училището, качеството (обхват и иновативност) на предложената примерна дейност за разширяване на знанията на учениците за европейските институции и провокиране на любопитство и интерес към европейските теми. Горди сме с факта, че сме сред одобрените 40!

Успешното осъществяване на заложените от всяко училище дейности ще определи кои участници в Програмата официално ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Съобщение за пътуващите ученици

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Ученическите автобуси от населените места ще тръгват сутрин, както следва:

Войнягово 6:51 часа
Дъбене 7:00 часа
Васил Левски 7:11 часа
Климент 7:05 часа
Каравелово 7:13 часа
Богдан 7:17 часа
Баня 7:29 часа
Калофер 7:20 часа

Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

Нови инициативи бележат старта на учебната 2018/2019 година  в Средно училище „Васил Левски“ – Карлово.

  • ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в които родителите ще могат да се включат в подготовката на класните стаи.
  • ПРОГРАМА ЗА АДАПТАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС . Родителите ще имат възможност да присъстват през целия ден в училище – по време на учебни часове, през междучасията, в часовете за отдих и самоподготовка.

Идеите са заимствани  и доразвити  от добрите практики на учители, споделени  на  ІV-та  Регионална конференция на началните учители в Пловдивска област.  Целите на инициативите са:

– Учителят да придобие по-пълна представа за екипа от родители и ученици, с които ще работи през идните години.

– Родителите да се запознаят с работата на учителя и ежедневието на своите колеги.

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ съгласно Решение  на Министерския съвет.

От  V ­ клас учениците ще изучават „ Основи на програмирането“. Иновативна платформа  ще поставя ученици и учители в образователна среда, различна от традиционната.

Тенденцията е през следващите години иновациите да обхващат и други образователни области.

През годините учителите  от СУ „Васил Левски“ – Карлово търсят различни форми на сътрудничество, защото са убедени, че в съвременното училище  диалогът и партньорството са значими при реализацията на образователните и възпитателните цели на българското училище.