Конкурс за младши посланици

Средно училище
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
К О Н К У Р С
за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ
в
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Образователната инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент има за цел да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, а посланиците получават сертификати за своето участие.
На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ПЪРВИ ЕТАП: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Право на участие имат всички ученици от 9. до 12. клас в СУ „Васил Левски“ – Карлово.
Първият етап е решаване на онлайн тест за Европейския съюз. Тестът е достъпен на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuKDyV2099QW9-BEpcgmjrtgFtZSLZLn8LqsyoiwbZkkqG9w/viewform
Краен срок: 14:30 ч. на 16 октомври 2018 г.

Съхранение на лични данни.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Приемане на правилата на конкурса.

С изпращане на материалите за участие в конкурса учениците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

Получилите най-голям брой точки преминават във ВТОРИ ЕТАП.
20-те най-добре представили се ученици ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“.