Национална седмица на четенето

 Национална седмица на четенето

22-26 октомври 2018 г.

Понеделник (22 октомври)

Откриване на Националната седмица на четенето в СУ „Васил Левски“, Карлово. Официално посрещане на „Пътуващите сандъчета на ББИА“ в двете сгради на училището.

Всеки ден от понеделник до петък

(22 – 26 октомври)

„В света на приказките с големите и малките“. Представяне на приказни герои – ученици от I, IV и V клас в ГЦОУД гостуват в детските градини.

Сряда (24 октомври)

Четене по роли на разказ от Чудомир. Четци са учениците от XII клас, а слушатели – VI, VII и VIII клас.

Вътрешноучилищно обучение „Добри практики и идеи от Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“ (Богдана Калъчева, участник в конференцията).

Четвъртък (25 октомври)

Представяне на книгата „Тя“ на Снежана Пеева, ученичка от XIб клас, СУ „Васил Левски“ – Карлово. Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – Карлово, 17,30 ч.

Петък (26 октомври)

Закриване на Националната седмица на четенето с „Маратон на четенето“ във всички класове.